SINH HOẠT NGOẠI KHÓA MÔN TIẾNG ANH

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Trường  Tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh với chủ đề: “Ngày hội Tiếng anh của em 2019”

       Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh với chủ đề “Ngày hội Tiếng anh của chung em 2019”, nhằm tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh về chủ đề tài nguyên môi trường, ẩm thực, đực sản trái cây và nét đẹp con người Việt.Tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, sinh động, đa dạng loại hình học tập tạo sự thu hút, ham học bộ môn tiếng Anh của các em học sinh, qua đó tạo động lực cho các em có hứng thú khi học môn tiếng Anh. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

      Tổ Anh  đã tổ chức sân chơi lành mạnh, kích thích tinh thần học tập, nâng cao ý thức của học sinh về tầm quan trọng của tiếng Anh trong giai đoạn hiện nay; cũng như góp phần đẩy mạnh việc dạy và học bộ môn tiếng Anh trong nhà trường.