Tập huấn phương pháp dạy trực tuyến cho giáo viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân tham gia tập huấn về phương pháp dạy học trực tuyến.

       Nhằm hỗ trợ giáo viên xây dựng, triển khai các lớp dạy học online hiệu quả, Trường TH Nguyễn Viết Xuân vừa tổ chức khóa tập huấn về phương pháp dạy học trực tuyến cho giáo viên toàn trường. Tham gia khóa tập huấn, các giáo viên được trang bị, hướng dẫn cách sử dụng những công cụ, phần mềm miễn phí để xây dựng lớp học trực tuyến. Trong thời gian nhà trường nghỉ phòng chống dịch Covid-19, các biện pháp kết nối với học sinh luôn được duy trì, đảm bảo hỗ trợ các em về việc học cũng như những thông tin về dịch bệnh.